Må vi nu ikke spise æg alligevel?

Sense – og Jesper Wengel, professor i kemi, har gennemgået de originale forskningsartikler og konkluderer:

Nyd dine æg i fornuftige mængder som del af en ellers varieret kost.


Der er netop publiceret en ny artikel (se link til selve artiklen nederst), der summerer resultaterne fra seks amerikanske studier og konkluderer, at øgede mængder af æg og kolesterol i kosten betyder øget risiko for hjertekarsygdomme og dødsfald. Det lyder umiddelbart forvirrende, da flere og flere nyere studier ikke har vist en sådan sammenhæng.
Artiklen er interessant. Den omfatter studier med næsten 30.000 amerikanere, som er blevet fulgt i op til gennem mange år i perioden 1985 til 2016. Og der er gjort store anstrengelser for at balancere konklusionerne, så andre forhold som vægt, alder, rygning, uddannelsesniveau, race og spisevaner er taget i betragtning og ikke påvirker konklusionerne.

Studiet har dog en række begrænsninger:
a) Deltagerne skulle selv holde øje med deres indtag af æg og fødeemner med kolesterol; Dette er svært og derfor en betydelig usikkerhed, og nogle af de rapporterede data demonstrerer faktisk denne usikkerhed.
b) Artiklen omhandler studier i USA med deltagere, der ved studiets start kun i gennemsnit spiste et æg om ugen.
c) Usikkerhederne på data er relativt store (specielt for de ret få personer, der øgede deres indtag af æg og kolesterol betydeligt), og de fundne risiko-forøgelser for hjertekarsygdomme og dødsfald er temmelig små.
d) De omhandlende studier er såkaldte observationsstudier, som ikke er egnede til at finde årsagssammenhænge – altså om den øgede risiko rent faktisk skyldes øget indtag af æg og kolesterol eller i virkeligheden noget helt andet.

Æg og visse typer af kød er to væsentlige kilder til kolesterol. Men disse fødeemner indeholder desuden vigtige næringsstoffer, og æg giver gode proteiner i kombination med kun begrænset mængde mættet fedt. Så der er fortsat god grund til at følge Fødevarestyrelsens anbefalinger omkring en varieret kost (herunder hovedvægt på magert kød) og et indtag af æg på i gennemsnit op til syv æg om ugen, vil de fleste opnå gode kolesteroltal. Men har man en arveligt betinget disponering for højt kolesterol i blodet eller f.eks. er særligt disponeret for hjertekarsygdom, er det vigtigt at holde tæt kontakt til lægen og at begrænse indtaget af kolesterol.

Min sammenfatning er, at den nye artikel er et interessant bidrag til informationsjunglen omkring emnet, men også at den skal balanceres med de mange andre artikler og studier, der igennem de seneste år er blevet publiceret. Resultaterne i disse peger i forskellige retninger, og det er fortsat min vurdering, at et moderat indtag af såvel æg som kød er et udmærket valg.

Sense råder til en varieret kost i fornuftige mængder – det gælder også æg og kød. 

Skrevet af professor Jesper Wengel  Artiklen kan læses her: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2728487