Hold oversigt

Vægttabshistorier

Mød Michael som smed 49 kg.

Mød Rita som smed 24 kg.